BIG WHEEL   ANTENNER

2m Big Wheel Antenna - G3XBM QRP WEBSITE

BIG WHELL ANTENNER HORISONTAL RUNDSTRÅLENDE

 

144 MHZ      775,00 KR    120 CM DIAMETER 500 WATT     5,1 DBI

432 MHZ      775,00 KR      34 CM DIAMETER 200 WATT     5,1 DBI

50 MHZ      1545,00 KR    360 CM DIAMETER 1000 WATT   5,0 DBI

 

ANTENNERNE KAN STAKKES FOR HØJERE GAIN